✅نکته آموزشی
✅مبانی نظری طراحی

سالمندان در پارک ها چه نیازهایی دارند؟

پارک ها تا حد زیادی برای کودکان یا بزرگسالان سالم ساخته شده اند ولی می توانند بر اساس مجموعه ای از اصول سالمندی، طراحی گردند.

با توجه به تحقیقات گروه های 8 گانه که درباره استفاده سالمندان از پارک های لوس آنجلس انجام شد، مارشال متوجه گردید که همه سالمندان در لذت بردن از زیبایی های طبیعی، نظر مشابهی داشته و به گیاهان، هوای پاک و آرامش، علاقمند بودند. حضور در پارک، موجب تشویق تعاملات اجتماعی می شود که منجر به فعالیت جسمی بیشتر می گردد.

“فعالیت های گروهی- مثل تای چی در پارک – به دوستی و ورزش بیشتر منجر می شود”.

ولی سالمندانی که از آن ها نظرسنجی شد، ترس هایی داشتندکه بزرگ ترین آن، ترس از افتادن و سقوط کردن بود. “شکستگی لگن می تواند به معنی ترک خانه و رفتن به خانه سالمندان باشد”.

از نظر آن ها، خطرات مهم دیگر عبارت اند از: “بی احترامی از سوی نسل جوان، مورد سرقت قرار گرفتن، تهیه داروهای مورد نیاز و ارتکاب جرائم علیه آن ها”. همچنین تهدیدات محیطی شامل این موارد می شوند:

“زمین های دارای سطوح ناهموار، آلودگی های ایجاد شده توسط افراد بی خانمان، نداشتن دید کافی در مسیرهای پیاده روی، نبودن سایه، و گرما و سرمای بیش از حد”. سالمندانی که از عصا، چوبدستی یا صندلی چرخدار استفاده می کنند، احساس آسیب پذیری بیشتری در خارج از خانه می نمایند.