پیتر آیزنمن :چارلز جنکز ظرفیت خاصی برای پیشگویی آنچه در معماری اتفاق خواهد افتاد دارد.او با معماری بعد از مدرن به دنبال گذشته بود ولی با کتاب معماری پرش کیهانی خود برای اولین بار رو به آینده دارد.
پیتر آیزنمن :حقایق علمی بهانه ای برای معماری هستند نه توجیهی برای آن.

آلبرتو پرز گومس :حتی دیدگاه ریاضیدانی چون مندلبروت از معماری همانند دیدگاه پرنس چارلز تقلیدی کهنه است.میس ونده رو :هیچ کس نمیتواند هر صبح دوشنبه یک سبک معماری جدید اختیار کند.

میس ونده رو :
ترجیح میدهم خوب باشم تا جالب توجه.

هوشنگ سیحون :کلام آخر من ایران است.

لوکوربوزیه :چشمهایی که نمی بینند زیبایی نوین عصر حاضر را
.
لوکوربوزیه :من ترسیم کردن را به حرف زدن ترجیح می دهم، زیرا ترسیم کردن سریع تر است و مجال کمتری برای دروغ گفتن باقی می گذارد.

پاول جاناک :رفتار معماران مدرن بر محور مصالح است و می خواهند کار خود را بر اساس ساختار و مصالح قرار دهند برای اینکه نمایش ساختار و مصالح تشکیل دهنده یک یک اصول خلاصه شده است.

بهرام شیردل :معماران هم مثل اهل حرفه های دیگر در یک مقطع زمانی پی می برند که شرایط جهان دارد تغییر می کند و کار حرفه ای آنها وقتی ارزش دارد که در این شرایط جدید بتواند نقشی ایفا کند.

سید هادی میرمیران : معماری رد زمان است برفضا.

پل آندرو : اخلاق معماری حکم می کند که معمار در خدمت بنایی باشد که می سازد. ژان نوول :معمارانی که حرف بیشتری برای گفتن دارند معمارانی هستند که واقعا میسازند.

پاتریک ناتگنز :معماری علاوه بر زیبایی با کارایی نیز سر و کار دارد یعنی علاوه بر بیان شخصی با تامین نیاز دیگران نیز درگیر است.بن فارمر :معماری هنری است که نمی تواند از بافت پیرامون طبیعی و مصنوع جدا باشد.اگر قرار است مفاهیم معماری را درک کنیم تبحر فنی نیازیست اساسی. معماری خوب نیزمند کارفرمای خوب است.

هنری لنارد/سوزان کروهست لنارد :فضاهای شهری نیازمند بیان هنری اند.خاطره های ما با مکانهای با هویتی که در آن تجربه های ارزشمند رخ میدهد گره خورده است.فضای شهری در واقع قلب شهر و منشاء زندکی روزمره است.

جرج آنزورنا :معمار واقعی معماریست برای همه و از جمله فقرا.

باری.بی.گرین بی :
از نظر تاریخی معماری عینی ترین و ماندگارترین نتیجهء آرزوی انسان برای یافتن معنا در این دنیای خاکی بوده است.

جی اپیلتون :رابطه یک بنا با محیط پیرامونش معیار مهمیست که با توجه به آن میتوان شایستگی هنری بنا را ارزیابی کرد.

دیتریچ کاربرچت :وقتی میگوییم شهری زیباست منظور آن زیبایی است که ما از خیابانها و میدانها _یعنی از فضای عمومی_درک میکنیم .بنابراین برای «زیبا» کردن یک شهر باید به اینگونه فضاهای عمومی پرداخت.

استیون کروگ :آثار «آلتو» دل مشغولی او را به مکان و راهها نشان میدهد.یعنی عینیت بخشیدن به تجربه ای از حرکت در مکانی از پیش ساخته.چارلز جنکز :معماری ارگانیک این معماری بر پایه اندیشه نزدیکی بین معماری و محیط زیست شکل گرفته است. این معماری نوعی فناوری الهام گرفته از طبیعت است که الگوهای طبیعی عیناً در آن تکرار می‎شود.

فرانک لوید رایت :معمار بایستی یک پیامبر باشد ... یک پیامبر به مفهوم واقعی کلمه ... اگر او قادر نباشد حداقل ده سال جلوتر را ببیند، نمی توان او را یک معمار نامید.

لویی کان :پروژه؛ یعنی شالوده دادن به یک فرم، درون یک نظم.فرانک گری :هندسه شالوده و مبنای ادراک معماری است. من از طریق هندسه به اثر خود دست می یابم. در شناخت جهان معماری، زبان هندسه مانند زبان سازه اهمیت دارد. هر دوی آنها در کنار خواص مصالح و عالم طبیعت، برای من سرچشمه های زاینده و مهم الهام هستند.

تادائو آندو :خلاقیت حقیقی کل زندگی را شامل می گردد و به وسیله ابزارهایی از شهود بیان می شود که فراسوی منطق و آن چیزی است که زبان های دیگر قادر به ابراز آن هستند.ماريو بوتا : مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در كنار یكدیگر و نیز علائمی كه از طریق بافت و رنگ آنها بدست می‎آید، زبانی حاصل می‎شود كه می‎تواند مكمل اندیشه و راهگشای معماری باشد.

http://www.art-directory.info/design/mario-botta-1943

رابرت ونتوري :
پیچیدگی به تنهایی كاربرد ندارد؛ در كنار آن باید نوعی تنوع بنام تضاد قرار گیرد تا اثری درخشان خلق شود. البته پیچیدگی و تضاد به معنای اغتشاش و هرج‎و مرج نیست، بلكه این دو عوامل تشكیل‎دهنده غنای فضایی اثر هستند.
http://architect.architecture.sk/rob...-architect.php
سانتياگو كالاتراوا: معمار يك طراح نيست بلكه طراحی ابزار يا تكنيكي است برای کسب پتانسیل ایده هایی که او را مجذوب می کنند .
رنزو پيانو : مایه تأسف است كه آدم به عنوان معمار ابزار و امكانات جدیدی در دسترس داشته باشد، اما نخواهد از آنها استفاده كند.


مايكل گريوز : ترسیم دست آزاد یك امر مقدماتی از یك فرایند فكری معمارانه و تا اندازه ای یك شگرد یادآورنده می باشد. ترسیم دست آزاد، به عنوان یكی از بخش های بنیادی درك معماری، دارای سرشتی فرضی یا ذهنی است و لذا در دل فرایند خلاقه حضور دارد.

ريچارد مه ير : اثر معماری مثل فرزند يك معمار است كه معمار تمام آموخته ها و تجربه های خود را در اختیار آن قرار می دهد. وقتی كه اثر معماری ساخته شد، دیگر زندگی خاص خودش را دارد و معمار هم آرزو می كند كه زندگی خوبی داشته باشد.

دانيل ليبسكيند : اصلاح و بهبود معماری خیابان یك طرفه نیست؛ ساختن بهتر آن مستلزم اصلاح و بهبود معنوی خود معمار هم است.

والتر گروپیوس : از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می کند
هانس هولاین: همه معمارند و همه چیز معماری است

استیون هال: معماری بادوام ترین و نامیراترین بیان از فرهنگ است و همانند دقیقه، ساعت، سال و هزاره، شاخصی برای زمان می باشد.


عماد شریف : معماري را میتوان به لباس تشبیه کرد، لباسي قابل استفاده براي يك نفر تا يك جامعه! پس بايد:١- زيبا و جذاب باشد٢- راحت و كارا باشد٣- برازنده باشد و بيايد