اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی
اطلاعات بیشتر و ثبت نام در لینک:
http://www.conf.natanziau.ir/conferans.php?ID=5