جزئیات کفسازی همکف
کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش آجر سیمانی

منبع:
مرجع تخصصی معماری و معماران ایران، معمارفا
www.memarfa.com