رقابت 1100 دانشجو در مرحله اول جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهیدبیر هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی گفت: در چند مرحله آثار را خوانده و بررسی می کنیم و سپس در نهایت در مجموع 30 اثر را برای بخش نهایی جشنواره انتخاب می کنیم.
سیاوش قائدی درباره مهلت اثار رسیده به جشنواره گفت: مهلت فراخوان در دو بخش تئاتر صحنه دانشجویان رشته تئاتر و دانشجویان سایر رشته ها به پایان رسیده است و تقریبا 1100 اثر برای شرکت در این بخش ها متقاضی شده اند که به طور مجزا 540 اثر متقاضی شرکت در بخش صحنه ای دانشجویان تئاتر و 500 اثر متقاضی شرکت در بخش دانشجویان سایر رشته هاست.

این امار نهایی در این دو بخش است و در حال بررسی هستیم تا به طور مجزا آمار دانشگاه ها و رشته ها و گرایش ها را به دست بیاوریم. بخش های دیگر فراخوان جشنواره طبق گاه شمار، مسابقه نمایش نامه نویسی، تجربه های اجرایی، پژوهش، عکس و پوستر، نمایش های رادیویی مدرسان کماکان فرصت ثبت نام دارند. وی با اشاره به رشد آثار رسیده به جشنواره نسبت به سالهای گذشته گفت: در جشنواره امسال ما با مشاوره اساتید دانشگاه قانونی را وضع کردیم مبنی بر اینکه هر دانشجویی می تواند در یک بخش و در هر بخش تنها یک اثر معرفی کند. در دوره های گذشته این قانون وجود نداشت و هر دانشجو می توانست دو یا سه اثر را معرفی کند. اما امسال ما با اعتماد این انتخاب اثر به خود دانشجویان موکول کردیم.

تصور می کردیم به دلیل این قانون ریزش آمار شرکت کننده در جشنواره وجود داشته باشد اما خوشبختانه نسبت به دوره های قبل رشد تعداد متقاضی و اثر داشتیم. دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی درباره نحوه انتخاب آثار و معیارهای آن اظهار داشت: ما انتخاب اولیه را به خود دانشجویان سپردیم که تنها یک اثر را به ما معرفی کنند. در چند مرحله این آثار را خوانده و بررسی میکنیم و سپس در نهایت در مجموع 30 اثر را برای بخش نهایی جشنواره را انتخاب می کنیم. هفدمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری سیاوش قائدی 20 تا 27 اردیبهشت 1393 در تهران برگزار می شود.

منبع :

معمارفا به نقل از روزنامه خبر