قبل از زلزله چه باید کرد؟

یک زمین لرزه ممکن است بدون هیچ پیش نشانگری و در هر زمانی از روز یا شب اتفاق افتد. ولی شناخت زلزله از قبل می تواند در حفظ جان یا کاهش شمار زخمی ها نقش عمده ای ایفا نماید.
مهمترین کار بررسی مقاومت ساختمان شما در برابر زلزله می باشد که باید بوسیله مهندسین عمران کنترل شود.
در موارد زیر خودتان می توانید عمل کنید و به مقاوم سازی غیر سازه ای بپردازید:
1. بازرسی نقاط ضعف در منزل
· محکم کردن صحیح قفسه ها به دیوار

· جابجایی وسایل بزرگ و سنگین به طبقات پایینتر قفسه ها
· ذخیره کردن اقلام شیشهای همچون غذا های بطری شده، لیوان و چینی در کابینت های پایین که در آنها خوب چفت می شود.
· تمام تابلو ھا را به دیوار مھار کنید و از نصب تابلو بالای مکان خواب خود و فرزندانتان خودداری کنید
· تخت خواب را در کنار پنجره خصوصا پنجره ھای بدون پرده ھای کلفت قرار ندھید، زیرا شکستن شیشه ها موجب آسیب به فرد می شوند.
· محکم بستن لامپ و لوسترها به سقف
· تعمیر سیم کشی های برقی معیوب و اتصالات گازی که احتمال نشت دارند و ایجاد حریق دارند.
· محکم کردن آب گرم کن ها با تسمه فلزی به دیوار ایمن
· ترمیم کردن ترکهای موجود در فونداسیون یا سقف. اگر نشانه هایی از ناهنجاری های ساختمانی وجود دارد از مشاوره مهندسین آگاه کمک بگیرید.
· حشره کشها، مواد شیمایی و مواد قابل اشتعال را در طبقات پایین قفسه های کابینت که درهای محکم و سالمی از نظر چفت شدن دارند قرار دهید.
2- شناسایی کردن مکان های ایمن در خانه و خارج خانه
در تمامی اتاق های منزل ایمن ترین محل را انتخاب کنید و به سایرین نشان دهید ،تا در هنگام زلزله به آن محل پناه ببرند.
بطور مثال محل های زیر امن می باشند.
· زیر وسایل محکم همچون میز تحریر ، میز نهار خوری،تخت
· کنار دیوار داخلی
· چهار چوب فلزی و محم درب ها
· دوری از جایی که شیشه می تواند پس از شکسته شدن پخش شود مانند اطراف پنجره ها ،آینه ها ، قاب ها یا جایی که قفسه های سنگین یا دیگر وسایل سنگین قرار دارند.
۳ - آموزش خود و اعضای خانواده تان
· محل های امن هر اتاق از خانه را به سایرین نشان دهید.
· از کتابها و سایتهایی که مطالب آموزشی در ارتباط با زلزله دارند، استفاده نمایید؛
· به کودکانتان یاد دهید که چطور و چه وقت به 110، 125 یا 115 برای تماس با پلیس، آتش نشانی یا اورژانس تلفن کنند و کدام موج رادیو را برای گرفتن اطلاعات ضروری تنظیم کنند
· به همه افراد خانواده یاد دهید که چطور و چه وقت گاز ،برق و آب را قطع کنند
4-تهیه کیف ایمنی