اقتصاد در طراحی خانه های ویلایی

هزینه های ساخت که به صورت قیمت در هر مترمربع بیان می شود یکی از دغدغه های اصلی دستاندرکاران امر ساخت و ساز است.لزوم آشنایی بر نحوه ی صحیح محاسبه ی زیربنا، به منظور برآورد واقعی هزینه ها در برنامه ریزی مطرح می شود. در مرحله ی برآورد هزینه ها باید واقع بین بود.باید در نظر داشت که هزینه ی ساخت و ساز خانه ی مورد نظر و ارزش تمام شده ی آن باید مطابق با ارزش های حاکم بر مستغلات همسایگی های اطراف باشد.

عامل مهم در کنترل هزینه ها و دوری جستن از به وجود آمدن زیربنای غیرقابل استفاده ، درک درست از نحوه ی طراحی اتاق ها است. منظور این است که اتاق ها بیش از حد بزرگ یا کوچک نباشند.افرادی که با دید واقع بینانه نقشه کشی را آغاز نمی کنند ، مجبور به کنار آمدن با شرایط و حذف ایده هایشان می شوند. در صورتی که طراحی صحیح و معمارانه ی خانه ، نباید همراه با صرف نظر از خواسته ها باشد. نباید فراموش کرد که مشکلات هزینه کردن به مرور زمان کم رنگ می شوند ، اما کیفیت فضایی که نتیجه صرف هزینه است، حائز اهمیت و ماندگار است.

مرجع تخصصی معماری و معماران ایران | معمارفا
www.memarfa.com