چراغ سبز وزیر به ساخت مسکن مهر در بافت های فرسوده
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ با این پرسش که آیا مسکن مهر در داخل شهرها اجرا میشود بیان کرد : قطعا استفاده حداکثری از امکانات بافت های فرسوده در حوزه ساخت و ساز مسکن یک استراتژی کاملا درست است . چرا که این بافت ها نه تنها امکانات زیر بنایی و روبنایی دارند بلکه از سرمایه اجتماعی و فرهنگی بسیار زیادی برخوردارند لذا هرچه بتوانیم در این بافت های ساخت و ساز مسکن داشته باشیم به سود سرمایه های ملی است .

اخوندی از برنامه ریزی برای تولید مصالح نوین ساختمانی در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی خبر داد و گفت : دوباره تغییرات احتمالی طرح تفصیلی فکر می کنم . وی افزود : قرار است مرکز تحقیقات و مرکز تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی از منظر اقتصاد و فنی و حمل و نقل و معماری و شهرسازی باشد . با توجه به بحث اثر هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت انرژی دیگر امکان استفاده بی رویه از انرژی وجود ندارد .

از این رو می توانیم درباره خیلی از مسائل تجدید نظر کنیم و بتوانیم با مصالح نوین صرفه جویی بیشتری را در این حوزه داشته باشیم .

عضو هیات مدیره هیچ شرکت خصوصی نیستم
وزیر راه و شهرسازی گفت : عضو هیات مدیره هیچ شرکت بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت و ساز نیستم و عباس اخوندی در پاسخ به این سوال که گفته می شود وزیر راه و شهرسازی رئیس هیات مدیره یک شرکت بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت و ساز است افزود : بنده به هیچ وجه عضو هیات مدیره شرکت بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت و ساز نیستم .

وی در پاسخ به این سوال که ایا پس از اینکه رئیس جمهور دستور دادند وزرا باید از حضور خود در هیات مدیره شرکت های خصوصی استعفا دهند استعفا دادید اظهار داشت : عضو هیچ شرکت خصوصی نیستم که بخواهم انصراف بدهم.نویسنده : پیام اصولی

منبع :

روزنامه خبر به نقل از معمارفا

www.memarfa.com