چشمه کامو ، چشمه بزرگ جوشقان قالی ، چشمه های حمزاوه ، ابیانه و غیره

2 – در گذشته های دور و نزدیک این منطقه در حکم گلوگاه ارتباطی بین شمال و جنوب ، شرق و غرب فلات ایران بوده و آثار راههای موجود در گذشته هنوز هم در منطقه باقیست . از جمله راه معروف به درشکه که شمال کشور را به جنوب متصل می کرده ، از شمال منطقه میمه می گذشته ، راه فریدون به گلپایگان ( از فارس تا همدان ) ، راه اصفهان به کاشان و نواحی حاشیه کویر تا استان خراسان ، راه اصفهان به قم ، شاهراه صفویه * ( راه ارتباطی بین شمال و جنوب کشور ) همچنین راه های مال رو فراوان که از مهمترین آنها راهی بوده که جاده معروف ابریشم را از طریق سمنان به کاشان ، میمه و به سمت غرب کشور تا مرز عراق وصل می کرده است و تا شهر کربلا ادامه داشته است . برای اطلاع کافی از راههای منطقه به فصل راه باستانی منطقه میمه مراجعه شود.

*( شاهراه صفویه از اصفهان به چال سیاه ، علویجه ، علی آباد ، ونداد ، رباط آغا کمال ، روستای سه ، قهرود ، گبرآباد و کاشان و تا )... آستارا می رسید

* ( راه فریدون به گلپایگان : از همدان به اراک ، گلپایگان ، میمه ، ازون ، علی آباد ، عربستان ، علویجه و ... فریدن تا تخت جمشید ادامه داشته است . راهی که اسکندر از آن گذشته است . )طبق بررسیهای انجام یافته نخستین فردی که در این منطقه نامی از وی به ما رسیده فردی بنام بهمن بوده که از سرداران سپاه هخامنشی است .

ساکنان اولیه این ناحیه همان سپاهیان هخامنشی بوده اند که برای ارتباط بین جنوب و غرب ( فارس و بیستون ) از این ناحیه بعنوان پست حفاظت دولتی استفاده می کرده اند . بعدها این منطقه بصورت یک اردوگاه بزرگ دولتی در آمده که قسمتی از سپاهیان بهمن ابن اسفندیار در آن بطور دائم اقامت یافته اند . وجود سطح وسیعی از دشتهای جلگه ای و مرغوبیت خاک کشاورزی منطقه از یک سو عدم کفایت چشمه سارهای منطقه و خشکسالی احتمالی ، سپاهیان بهمن را بر آن واداشته تا بخاطر جبران کمبود آب و افزایش مقدار بازدهی آب ، متفکرانه قناتی به طول چندین کیلومتر در دامنه غربی رشته کوه کرکس حفر نمایند که در نوع خود بی نظیر و کاریزهای دو طبقه و دریاچه سد آن در جهان منحصر بفرد است . هنوز هم بعد از گذشت دو هزار و پانصد و اندی سال آب آن همچنان جاری است . قنات مذکور به یمن و مبارکی و بنابر اعتقادات دینی زردشتیان آن زمان ( مزدا آباد ) یا ( اهورامزدا آباد ) نامیده شده است . هم اکنون نیز با اندکی تحریف به همین نام خوانده می شود .2

1 - حکمدار خاورستان ، در زمان کوروش پادشاه هخامنشی بهمن ابن اسفندیار ، بهمن پسر اسفندیار پسر گشتاسب پسر سهراسب بوده ( سال حکومت بهمن 533-602 ق - م ) حدود ( 2595 تا 2526 سال قبل ) نام بهمن در کتب عهد عتیق بنام ( احشویروش ) ذکر شده و یونانیان آنرا ( آرتاگزرسس ) می گویند . گشتاسب او را به جنگ خاندان رستم فرستاد و در آنجا کشته شد . قلمرو حکومت بهمن از هند تا حبشه بوده و مرکز حکومت او شهر شوش قرار داده شده بود . بهمن بر 127 ولایت حکومت داشته است وی به عدل و حکمت موصوف و قوانین موضوعه او در تنظیم امور کشوری معروف است ، در عهد بهمن ، بنی اسرائیل خوشحال و در عین رفاه بوده اند . مادر بهمن از بنی اسرائیل خواهر دانیال پیامبر بوده است . ( نقل از کتاب مروج الذهب جلد دوم صفحه 82 و 83 ) ( سفرنامه سرجان ملکم جلد اول صفحه 31 ) ( روضه الصفا صفحه 228 )

2 – مزدا در شرق آسیا علاوه بر دین زردشتی در دینهای دیگر نیز دارای مرتبه والائی است ، نظیر دینهای موجود در هند ، ژاپن ، مزداآباد یعنی آبادانی و عمرانی که به کمک نیروی ایزدی انجام گرفته است و مزدآباد کوتاه شده واژه مزداآباد است .از این رو نام اولیه شمالی ترین روستای منطقه ای که ذکر آن رفت مزداآباد یا اهورامزدا آباد بوده است . با وجود چنین نعمت عظیمی بالطبع کشاورزی رونق بیشتری یافته تا کفایت مواد غذائی اردوگاه را فراهم سازد . از جمله موارد مورد احتیاج و شاید تا حدی لازم و ضروری وقت " می " و شراب بوده که علاوه بر مصرف آن در نزد سرداران و لشگریان بصورت تفرج آمیز ، در مراسم دینی زردشتیان نیز اهمیت ویژه ای داشته است . از این طریق با کاشتن درختان " مو " و حاصلخیزی عجیب آن ، تاکستانهای فر اوانی در منطقه ایجاد شده و انگورهای منحصر بفردی بعمل آمده که امروزه نیز منطقه بخاطر محصول انگور آن ، در اکثر نقاط کشور هنوز شهرت دارد . " می " حاصله از انگور که در مراسم مذهبی و عبادی مصرف می شه به ذائقه سرداران و لشگریان بهترین آمده و از آن پس منطقه و میم را میمه ( مرکب از می و مه ) یعنی بهترین " می " نامیدند و این عجیب نیست چون کلمه " مه " بصورت ترکیبی در بسیاری از واژه های فارسی مشاهده می شود و این نکته در نام محلهای جغرافیائی نیز صدق می کند . نظیر مهاباد و مهیار بدینصورت قدمت تاریخی آبادانی در منطقه میمه به بیش از 2550 سال می رسد ( عصر هخامنشی ) به همین علت ریشه زبان مردم میمه زبان عصر هخامنشی یعنی زبان فارسی باستان متاثر از زبان اوستائی است . دین قبلی مردم این خطه نیز زردشتی بوده است . هنوز بعد از گذشت 2550 سال بسیاری از اعتقادات سنتی و مراسم بومی موجود در منطقه بر گرفته شده از عقاید زردشتیان است . لباس سنتی که تقریباً در حال منسوخ شدن است ، ساختار و بافت زمان هخامنشی و ساسانیان را حفظ کرده ، همچنین نژاد مردم منطقه اکثراً هنوز آریائی غیر مختلط است .2

– به بخش اول قسمت وجه تسمیه میمه مراجعه شود .

2 – زبان مردم منطقه میمه و بعضی از شهرستانهای استان فارس نظیر جهرم ریشه مشترک دارد و بسیاری از لغات عامیانه این دو شهر شبیه بهم هستند . به همین دلیل برای تهیه لغات میمه ای یکی از کتبی که مورد استفاده قرا رگرفته تاریخ جهرم است که لغات فراوانی به زبان میمه ای دارد . برای آشنائی بیشتر باتاریخچه منطقه میمه بجاست به معرفی مختصری از تاریخچه شهر جهرم که ریشه مشترک زبانی ، فرهنگی ، سنتی و دینی با مردم این منطقه دارد و در زمان هخامنشی ایجاد گردیده بپردازیم .

در شاهنامه فردوسی برای اولین بار ضمن داستانهای جنگ دارا با اسکندر از جهرم نامی به میان آمده ، فردوسی می گوید پس از آنکه اسکندر به قشون ایران در نزدیکی فرات حمله کرد ، ایرانیان شکست خورده و دارا فرار می کند و از آنجا به جهرم می رود

تا سالهای اخیر نیز اصالتاً ازدواجها و اختلاط نژاد در آن مشاهده نشده و گرچه مهاجرتهای اندکی به منطقه شده ولی ازدواجهای درون گروهی اصل بوده و هنوز هم اعتقاد بر همین اصل ، استوار است ، بهره هوشی افراد منطقه در جمع به سمت عالی است و به خاطر همین نکته عموماً افراد منطقه خود را با تمدن جدید وفق داده و از سطح فرهنگی بسیار بالائی برخوردار بوده و نکات مثبت و منطقی فرهنگهای مختلف را احیاناً " مهاجر " را بذیر فته و از آن استفاده کرده و از نکات منفی و بی منطق پرهیز کرده اند . همین امر موجب شده تا اولاً مردم منطقه با توجه به فرهنگ قبلی شان دیرتر از نواحی دیگر جلگه ایران به اسلام بگروند و بعدها بهترین نوع آن را که اسلام شیعی اثنا عشری است بپذیرند و منطقاً از آن پاسداری نمایند .

جهاندار دارا به جهرم رسید که آنجا بدی گنجها را کلید

همه مهتران پیشواز آمدند پس از درد و گرم و گداز آمدند

خروشان پدر چون پسر را ندید پسر همچنین کو پدر را ندید

همه شهر ایران پر از ناله بود بچشم اندران آب چون ژاله بود

ز جهرم بیامد بهشر استخر که آزادگان ران بدان بود فخر

بطوریکه از داستان فوق بر می آید دارا یعنی داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی در دومین جنگ خود با اسکندر ، پس از شکست به جهرم که گویا دژ مطمئنی بوده پناه می برد و بعداً از آنجا به پایتخت خود استخر می رود . همچنین حمدالله مستوفی در نزهه القلوب می نویسد .

جهرم شهری متوسط و از بناهای بهمن ابن اسفندیار است . پس اینگونه می توان استنباط کرد که در زمان هخامنیشی ( بهمن ابن اسفندیار ) جهرم مرکز تهیه خرما و دژ سپاهیان و میمه نیز مرکز تهیه انگور و تهیه ( می ) درباریان و ازون که در لغت نامه های مختلف بنام انبار و محل ذخیره آذوقه آمده دژ و محل ذخیره آذوقه سپاهیان بهمن بوده است . وجود دژها و قلعه های سنگی در کوه کهرو ، کوه سنجیه و کوه کرج که در زمانهای قدیم با مشقات فراوانی در نقاط صعب العبور احداث گردیده همچنین اشاره ای که حمزه اصفهانی در مورد قریه ازون در زمان دختر اسکندر دارد ( شواهدی بر تائید تاریخچه میمه و ازون است ) .موقعیت شهر میمه بعنوان مرکز اتکاء در بستر تحولات تاریخی این منطقه

شهر زیبای میمه با پس نهادن بیش از حدود بیست قرن حوادث روزگار ، اکنون در شمار یکی از شهرهای استان اصفهان است که به لحاظ ترکیب جمعیت و آداب و عادات و سیر و سنن کمتر دست نخو رده است و به جای خود البته که غنیمت پر قیمتی است .

به نظر می رسد که در میان شهرهای استان اصفهان این شهر است که بیش از هر شهر دیگر دچار تطور و تنوع و تحیر نام شده است . بر اساس متون باقی مانده از صاحبان دواوین و تواریخ و مسالک و ممالک بر این منطقه ، بالغ بر پنج نام ذکر کرده اند .1

شهر میمه را با هر نامی که بخوانیم به هر حال شهریست که هزارها سال را پشت سر نهاده است و بنای این شهر را به بهمن پسر اسفندیار و نوه گشتاسب نسبت داده اند . آری تاریخ شهر میمه با زردتشت و گشتاسب پیوند خورده است . در طی قرون این شهر با تقدیم نمودن شخصیتهای مختلف خود ، تاریخ سازی نموده و شاهد سیر تاریخی بوده که هویت آنرا شکل داده است .

هر گاه در تاریخ به این سرزمین اشاراتی شده می توان به این باور رسید که این سرزمین یکی از مراکز علمی ، فرهنگی و دینی مورد توجه زمانه خود در این منطقه بوده است . بعنوان مثال بذیرش دین زرتشت در محل گواهی است بر پذیرش خاص اهالی که متکی بر حق جوئی فطری آنهاست .

پذیرش اسلام و بالندگی این دین با عنایت به سخت کوشی اهالی در طی ادوار مختلف و مقاومت اهالی در مقابل بیگانگان و مهاجمان خود دلیل و گواه دیگری است بر این مدعا .

با تمام این ادله می توان به این مهم رسید که شهر میمه قدیم ، بازمانده قبل از اسلام و شهر میمه فعلی بالنده بعد از آن ، از ستونهای استوار فرهنگ ناب ملی و اسلامی ما در این نقطه از کشور است. شهر میمه جمعیتی کمتر از 6 هزار نفر دارد که شاید به تعداد ساکنین یکی از کوچه های شهر تهران نیز نباشد . ولی مسجدی دارد که درست 25 تا 24 قرن از عمرش می گذرد " یعنی درست پنج برابر عمر کشور ایالت متحده آمریکا " و حمامی دارد که طی چند صد سال عمر دارد و هنوز هم تونش ، همچون دم پیران گرم و چانه اش پر توان و گرم است .

1 – از نامهای قدیمی شهر میمه می توان نامهای اهورامزدا آباد ، مزدا آباد ، می می و میم و میمه را نام برد

هنوز سنگ قبرهای گورستانهایش موزه ای است خاموش از هنرهای ظریفه با قدمتی همپای عمر خاک ، کوچه و پس کوچه هایش بوی عشق می دهد و پنجره دیوارهای کاهگی اش تصویر دخترکان سبد به دوش در تاکستانهای انگورش را قاب می گیرد ، و کوچه باغهای پر طراوتش صدای محبت را از دوردستها به گوش می رساند .نگاهی به روستاهای تابعه شهر میمه در بستر تحولات تاریخی

با دیدن محله های نوساز اطراف شهر میمه و بعضی از روستاهای تابعه که همچون غدد متورم و خودجوشی در طی چند و یا چند ده سال پدید می آیند ، آدمی را به این اندیشه رهنمون می سازد که شاید همه روستاها به همین ترتیب بوجود آمده اند . یعنی با اتکا به یک پدر خواند ای بنام شهر و تحت سرپرستی وزیر نفوذ آن و از سر ناچاری ، ولی گاهی نیز در گشت و گذاری به زوایای دیر سال و ناشناخته بعضی از روستاهای منطقه آدمی به آبادیهائی می رسد که همچون قطعه فرش زمردینی بر سینه کهربا رنگ دشت ، گسترده شده اند و تار و پودشان را هزاران سال است که دست طبیعت تنیده و سر انگشت ضرورت انسانی بافته است .

بعضی از روستاها واقعاً قدیمی بوده و عمر نوح دارند . و سینه به سینه تاریخ تمدن بشری می سایند از گذشت روزگار با تمام فراز و فرودش کسب هویت کرده و تاریخ دارند و فرهنگ هستی این روستاها طفیلی بزرگ شهر همسایه نبوده و سیاست و حکومت ، آنها را در یک مقطع خاص زمانی به وجود نیاورده است . بلکه موقعیت و هویت مکانی در طول زمانی به بلندای تاریخ در ایجادشان دست داشته اند . و ضرورت نیاز به زندگی باعث عمران و آبادانی آنها شده است . آن زمانی این روستاها پدید آمده که آب مایه آبادانی بوده ، نه همچون امروز که مردمانی به رغم اینکه می دانند ، جرعه ای از آب بند شهر گذر نکرده ، و به آنها نخواهد رسید ، باز هم به ضرورت و استیصال ، آبادیهائی در نزدیکی شهرها بر پا می کنند .

جالب اینکه در طی چند هزار سال همیشه دخل و خرج این روستاها تقریباً یکی بوده ، نه آنچنان بزرگ شده اند و گسترش جغرافیائی یافته اند و از خود بیخود شده که در خویشتن نگنجند و نه چنان رکود و سکون یافته اند که رشته هستی اشان گسیخته گردد . ( همچون دهها روستا که امروزه دیار فراموشانند و وادی خاموشان و خالی از سکنه ) .
مرجع تخصصی معماری و معماران ایران معمــــــارفا