چهار طاقي محلچه"چهار طاقي محلچه" كه يكي از آثار ارزشمند تاريخي شهر اوز و مربوط به دوران قبل از اسلام است، اين اثر تاريخي كه به نامهاي آتشكده محلچه يا آتشكده محل شاه نيز ناميده مي شود در كنار جاده اوز - شيراز در 30 كيلومتري غرب شهر اوز در روستاي محلچه واقع است. مصالح به كار رفته در ساخت اين بناي تاريخي و با ارزش سنگ، گچ و ساروج است.آتشكده محلچه با آتشكده هاي كاريان جويم لارستان و كاريان فيروزآباد در ارتباط بوده است. گويا مراسم خاص توسط موبدان همه ساله در آتشكده هاي يزد، كاريان جويم لارستان، كاريان فيروزآباد و محلچه اوز برگزار مي شده است. وجود آتشكده هاي آذرفرنيغ كاريان، جويم لارستان، فيروزآباد و محلچه اوز نشان از وجود يك شاهراه ارتباطي اقتصادي و تجاري بين اين 3 منطقه دارد.اين آتشكده در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.امروزه يك ستون اين چارطاقي فروريخته و پايه هاي ساير ستونها تعمير و مرمت شده است ولي گذشت زمان اين بناي تاريخي را فرسوده ساخته و نياز به مراقبت و مرمت بيشتري دارد.
مرجع تخصصی معماری و معماران ایران معمــــــارفا