محسن مصطفوی
معمار آمریکایی ایرانی تبار است.
او ریاست دانشکده معماری دانشگاه هاروارد را بر عهده دارد.
او همچنین از داوران جایزه معماری آقاخان است.
مصطفوی سابقا ریاست دانشکده معماری دانشگاه کرنل بود، و قبل از آن نیز در دانشگاه پنسیلوانیا تدریس نمود.

منابع  1. New Harvard dean has designs on our future - The Boston Globe

  2. Mohsen Mostafavi is named dean of Design School — The Harvard University Gazette

  3. The Harvard Crimson:: News:: Cornell Dean To Lead Harvard's Design School