گالری عکس معماری - معمارفا

براي ديدن سایر تصاویر به لينك زير مراجعه كنيد:
http://gallery.memarfa.com/2184-terbal.html

این تختگاه بنا بر منابع سده های نخستین اسلامی، جایگاه و تختگاه اردشیر پاپکان، بنیان گذار فرمانروایی ساسانیان بود و «تخت نشین» یا «طربال» نامیده می شد.Architecture Photo Gallery - memarfa
Source: www.Gallery.Memarfa.com