گالری عکس معماری - معمارفا

براي ديدن سایر تصاویر به لينك زير مراجعه كنيد:
http://gallery.memarfa.com/2169-%d8%...%a7%d8%b1.html

ایوان تالار در شمال کاخ محمود

B. حوض آب
C. مجرای آب
P. نقاش های دیواری
M. محراب کوچک



Architecture Photo Gallery - memarfa
Source: www.Gallery.Memarfa.com