گالری عکس معماری - معمارفا

براي ديدن سایر تصاویر به لينك زير مراجعه كنيد:
http://gallery.memarfa.com/2176-band...e-complex.html

ارسن نیایشگاه آتش در بندیان، درگز
مجموعه ای فضاهای گوناگون برای نیایش آتش مقدسArchitecture Photo Gallery - memarfa
Source: www.Gallery.Memarfa.com